4. گروه اهل بیت

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 اللهم رب شهر رمضان (جدید) 1.192 0:03:32
2 اَللّهُمَّ لَکَ صُمنا وَ عَلی رزقِکَ اَفطَرنا (جدید) 303 0:00:50
3 انما یرید الله لیذهب عنکم ... (جدید) 3.127 0:08:52
4 مولای یا مولای (جدید) 945 0:02:40
5 اللهم انی اسئلک، باسمک یا الله (جدید) 752 0:02:07
6 سبحانک یا رب، سبحانک یا رب .. الهی.. (جدید) 2.332 0:06:37
7 یا سید السادات، یا مجیب الدعوات (جدید) 1.855 0:05:15
8 السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره (جدید) 1.413 0:04:00
9 « عربی » (جدید) 717 0:02:01

5. گروه الغدیر

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 تواشیح عربی - 1 (جدید) 2.086 0:08:53
2 تواشیح عربی - 2 (جدید) 1.243 0:05:17
3 تواشیح عربی - 3 (جدید) 1.546 0:13:11
4 تواشیح عربی - 4 (جدید) 948 0:08:05
5 تواشیح عربی - 5 (جدید) 616 0:05:15
6 تواشیح عربی - 6 (جدید) 1.895 0:08:05
7 تواشیح عربی - 7 (جدید) 3.105 0:13:14
8 تواشیح عربی - 8 (جدید) 1.911 0:08:09

6. گروه میثم

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 تواشیح فارسی - 1 (جدید) 4.797 0:20:27
2 تواشیح فارسی - 2 (جدید) 2.617 0:11:09
3 تواشیح فارسی - 3 (جدید) 3.653 0:15:34

7. گروه ثقلین

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 تواشیح عربی - 1 (جدید) 483 0:02:02
2 تواشیح عربی - 2 (جدید) 559 0:02:22
3 تواشیح عربی - 3 (جدید) 319 0:01:20
4 تواشیح عربی - 4 (جدید) 714 0:03:01
5 تواشیح عربی - 5 (جدید) 1.653 0:07:01

8. گروه قدر

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 تواشیح 1 1.685 0:09:34
2 تواشیح 2 1.232 0:06:59
3 تواشیح 3 999 0:05:39
4 تواشیح 4 755 0:04:16
5 تواشیح 5 255 0:01:37
6 تواشیح 6 542 0:03:03
7 تواشیح 7 1.107 0:06:16
8 تواشیح 8 962 0:05:27
9 تواشیح 9 1.342 0:07:37
10 تواشیح 10 687 0:03:53
11 تواشیح 11 1.076 0:06:06
12 تواشیح 12 1.245 0:07:04
13 تواشیح 13 1.063 0:06:01
14 تواشیح 14 1.517 0:08:36
15 تواشیح 15 1.031 0:05:50
16 تواشیح 16 1.991 0:11:18
17 تواشیح 17 314 0:01:46
18 تواشیح 18 861 0:04:52

9. گروه اسوه

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 تواشیح 1 998 0:05:39
2 تواشیح 2 1.088 0:06:10
3 تواشیح 3 1.206 0:06:50
4 تواشیح 4 882 0:04:59
5 تواشیح 5 1.018 0:05:46
6 تواشیح 6 1.153 0:06:32
7 تواشیح 7 1.584 0:08:59
8 تواشیح 8 706 0:04:00
9 تواشیح 9 120 0:00:14
10 تواشیح 10 432 0:00:14
11 تواشیح 11 524 0:02:57
12 تواشیح 12 761 0:01:36
13 تواشیح 13 424 0:00:53

برای دانلود کردن تواشیح ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید


 

نوشته شده توسط سجاد اسدی در جمعه هجدهم دی ۱۳۸۸ ساعت 15:53 موضوع دانلود تواشیح 2 | لینک ثابت